‘Influencers’ estafadores

a Opinem/Vida

Hem llegit l’article de “Influencers’ nocivas para la salud” del diari El País, parla sobre un grup de influencers que promocionen productes de bellesa nocius pel cutis.

Després d’haver llegit aquest article opinem el següent. Creiem que una persona que té influència sobre força gent, sobretot adolescents, no hauria de recomanar productes que necessiten ser receptats per un professional, així com qui recomana una peça de roba o un perfum.

Trobem molt bé que el Ministeri de la Sanitat estigui treballant en censurar certs vídeos de Youtube en que les influencers promocionen aquest tipus de producte, tot i que pensem que en un futur s’hauria de prohibir totalment perquè pot ser perjudicial per la salut de les persones.

Abans de confiar en gent que no està especialitzada dirigiu-vos primer en dermatòlegs.