Els de batxillerat fan balanç

a Actualitat/Vida

Els del científic tenen clar el que volen seguir estudiant

La setmana passada vam poder entrevistar a alguns dels alumnes que actualment cursen batxillerat. Vam parlar tant amb gent que s’ha canviat de modalitat com amb gent que segueix en la seva línia per contrastar les diferents opinions.

Els del científic tenen clar el que volen seguir estudiant i tots diuen que han escollit el batxillerat que els pertoca. Tot i això, comenten que estan molt enfeinats i que els hi costa gestionar el temps d’estudi.

Els del social han dit que hi ha bona relació entre classes i que treballen en un ambient còmode Però la gran majoria encara tenen dubtes sobre la seva continuïtat acadèmica.

Per altra banda, a l’humanístic, hi ha hagut una alumna en concret que ha decidit fer un canvi per cursar el segon batxillerat al social de manera que, s’ha hagut de posar al dia de les assignatures que no havia fet durant primer.

Hola, em dic Abril Brullet, tinc 15 anys, i estic fent 4r d’ESO. M’agrada fer fotografies i escoltar música. Toco la guitarra i també jugo a bàsquet. Visc a Mataró. Vaig a l’escola santa Anna de Mataró i tinc dues germanes, una gran i una petita. La meva assignatura preferida és educació física.

Hola, me llamo Abril Brullet, tengo 15 años, y estoy haciendo 4to de ESO. Me gusta hacer fotos y escuchar música. Toco la guitarra y también juego a básquet. Vivo en Mataró. Voy a la escuela santa Anna de Mataró y tengo dos hermanas, una grande y una pequeña. Mi asignatura preferida es educación física.

Hello, my name is Abril Brullet, I’m 15 years old, and I’m doing 4th of ESO. I like to take pictures and listen to music. I play guitar and I also play basketball. I live in Mataró. I go to the Santa Anna school in Mataró and I have two sisters, one is bigger and the other is smaller. My favorite subject is physical education.