Test de cultura general

Està present, la cultura general, a la vida dels alumnes i professors de l’Escola Pia Mataró? Per comprovar-ho, hem realitzat 10 preguntes a alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO; FP i