Redactors juniors

Paula Gual
Descripció
Em dic Paula Gual, tinc catorze anys i visc a Mataró. Soc alumne de 4t d'ESO de l'Escola Pia Santa Anna. M'interessen el disseny, les arts plàstiques i la música. M'agrada jugar a pàdel, anar a la muntanya i fer excursions. Voldria estudiar ciències, concretament bioquímica, ja que sempre m'ha agradat i ho trobo molt interessant.
  Me llamo Paula Gual, tengo catorce años y vivo en Mataró. Soy alumna de 4º de ESO de la Escuela Pia Santa Anna. Me interesan el diseño, las artes plásticas y la música. Me gusta jugar a pádel, ir a la montaña y hacer excursiones. Quisiera estudiar ciencias, concretamente bioquímica, ya que siempre me ha gustado y lo encuentro muy interesante.
My name is Paula Gual, I am fourteen years old and I live in Mataró. I am a 4th year ESO student at the Pia Santa Anna School. I am interested in design, art and music. I like to play paddle tennis, go to the mountains and go on excursions. I would like to study science, specifically biochemistry, since I have always liked it and I find it very interesting
Sorry, Paula Gual has not made any blog posts yet.
close